Garantie
Meningen van klanten
Craenhals Gabrielle

Bonjour Madame et Monsieur, avec un peu de retard mais je tenais encore à vous dire merci pour votre patience, gentillesse et vos bons conseils. Les tapis sont très beaux et correspondent tout à fait à ce que je cherchais. Cordialement.
Alle beoordelingen
×

Categoriëen

×

Afmetingen en vormen

Lengte Min

Lengte Max

Breedte Min

Breedte Max

×Kleuren

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

De huidige verkoopsvoorwaarden gelden tussen enerzijds het huis “Claeys-Mengal BVBA”, 10 place Léopold te 5000 Namen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0545 855 919, en anderzijds alle natuurlijke of rechtspersonen die via de website van “Mengal-Orient” een aankoop wensen te verrichten.

De aankoop van een voorwerp of een dienst na aanvaarding van de betaling via deze website veronderstelt dat de koper onderhavige verkoopsvoorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Mengal-Orient behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen. In dat geval zullen de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper van toepassing zijn.

 

Kenmerken van de voorgestelde goederen en diensten

De voorgestelde producten en diensten zijn diegene die zijn opgenomen in de catalogus op de website van MENGAL-Orient.

Deze producten en diensten worden aangeboden tot uitputting van de beschikbare voorraad.

De foto's in de catalogus zijn zo natuurgetrouw mogelijk maar garanderen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product, met name wat de kleuren betreft.

 

Certificaat van echtheid

Elk Oosters tapijt is vergezeld van twee certificaten van echtheid, opgesteld door MENGAL-Orient. Het ene bevindt zich onderaan het Oosters tapijt en het andere is een ad hoc document dat volgende punten vermeldt: Oorsprong – Afmetingen – Pool – Beschrijving – Naam van de koper – Aankoopdatum – Stempel van MENGAL-Orient en handtekening.

 

Tarieven

De prijzen die in euro staan vermeld in de catalogus zijn BTW inbegrepen volgens de geldende tarieven op de dag van de bestelling. Eventuele tariefwijzigingen kunnen worden doorgerekend in de prijs van de producten of diensten.

MENGAL-Orient behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde aan te passen met dien verstande dat enkel de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling wordt aangerekend aan de koper.

In de vermelde prijzen zijn de verwerkings-, transport- en leveringskosten van de bestelling inbegrepen voor zover de levering plaatsvindt in de hieronder vermelde geografische zones.

 

Geografisch gebied

De online verkoop van de op de website aangeboden producten en diensten is voorbehouden aan kopers die zich in de Europese Unie bevinden.

 

Bestellingen

De koper die een product of dienst wenst aan te kopen, dient verplicht:

de identificatiefiche in te vullen met vermelding van alle gevraagde gegevens;

de online bestelbon in te vullen met vermelding van alle referenties van de gewenste producten of diensten;

zijn bestelling te valideren na de gegevens te hebben gecontroleerd;

de betaling te verrichten volgens de geldende voorwaarden;

zijn bestelling en betaling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert dat de koper onderhavige verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard en afziet van zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden.

De ingevoerde gegevens en de bevestiging van de bestelling dienen als bewijs voor de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en veronderstelt de aanvaarding van de verrichte transacties.

De bestelling wordt door MENGAL-Orient via e-mail bevestigd .

 

Betalingsvoorwaarden

De betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling.

U kunt uw aankoop betalen met bankkaart, Visa, Mastercard, Aurore, Cofinoga, 4 étoiles, « PayPal ». De betalingen zijn beveiligd door « Ogone », die gebruik maakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) waarbij de doorgestuurde gegevens worden gecodeerd zodat niemand anders toegang heeft tot deze informatie.

Indien u geen gebruik wenst te maken van uw bankkaart, kunt u ook betalen via overschrijving op onze rekening. Het bedrag dient dan binnen de vijf dagen te worden betaald, zo niet wordt de bestelling geannuleerd. Vergeet het nummer van de bestelling niet te vermelden bij de betaling. Het tapijt wordt u bezorgd zodra wij de betaling hebben ontvangen.

 

BTW

De vermelde prijzen zijn BTW inbegrepen. De klant kan een factuur op papier aanvragen waarop de 21% BTW staan vermeld.

Bedrijven met een geldig BTW-nummer in een lidstaat van de Europese Unie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl zijn vrijgesteld van BTW. De BTW wordt van het bedrag in het winkelmandje afgetrokken zodra u bent ingelogd.

 

Leveringstermijnen

Gratis levering in de EU

De leveringstermijn staat vermeld op de productfiche. Over het algemeen bedraagt die tussen 1 en 7 werkdagen binnen de Europese Unie na ontvangst van de betaling.

De leveringstermijn is van toepassing op bestellingen die worden geplaatst voor 15u op een werkdag.

Voor bestellingen die tijdens het weekend of na 15u worden geplaatst, wordt de leveringstermijn berekend vanaf de daaropvolgende werkdag.

De bestelling wordt afgerond zodra wij het volledige bedrag hebben ontvangen. Betalingen via bankkaarten ontvangen wij onmiddellijk. Overschrijvingen kunnen één of twee dagen langer duren.

De leveringstermijnen zijn louter informatief. Indien de levering langer dan 30 dagen op zich laat wachten na afronding van de bestelling, mag de verkoopovereenkomst worden ontbonden en wordt  het bedrag teruggestort aan de koper.

 

Leveringsmodaliteiten

Gratis levering via “bpost”: koerierdienst met handtekening + online opvolging. Indien u afwezig bent, zal de koerier een bericht nalaten waarmee u het pakket binnen de 14 dagen kunt afhalen in het postkantoor.

Levering via “UPS”: 17€: koerierdienst met handtekening + online opvolging. Indien u afwezig bent op het ogenblik van de levering, zal de UPS-koerier nog 2 keer langskomen.

 

Voor Zwitserland:

Levering via “DSV “: 46€ (voor een bedrag lager dan 360€ ZBTW) en gratis indien het bedrag ZBTW meer dan 365€ bedraagt: levering en exportmodaliteiten inbegrepen. Invoertaks en Zwitserse BTW worden afgerekend bij levering.

 

Leveringen

De bestellingen worden geleverd op het adres vermeld op de bestelbon voor zover dit zich bevindt binnen het afgesproken geografische gebied.

 

Retourzendingen die niet konden worden afgeleverd

Voor de bestelde artikelen die niet in ontvangst werden genomen of die teruggestuurd werden omdat de klant meerdere opeenvolgende keren afwezig was bij de levering wordt een bedrag van 60 EUR (BTW inbegrepen) administratie- en transportkosten gefactureerd aan de klant. Op maat bestelde artikelen worden volledig gefactureerd.

 

Beschadigingen opgelopen tijdens het transport

Indien het pakket zichtbaar beschadigd is, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de koerier. Zoniet dient de koerierdienst per brief daarvan op de hoogte te worden gebracht binnen de drie dagen na de levering.

 

Wachttijd

De kopers, natuurlijke privépersonen, beschikken over een wachttijd van 30 dagen vanaf de levering van hun bestelling tijdens dewelke ze hun bestelling mogen terugsturen voor omruiling of terugbetaling zonder meerkost, met uitzondering van de verzendingskosten van paketen meer dan 20kg. Er is geen wachttijd voor de bestellingen op maat.

 

In dat geval zult u bij ons een etiket moeten aanvragen voor een retourzending, dat u vervolgens op het pakket zult moeten kleven. Wij betalen de transportkosten van paketten onden 20 kg indien het pakket voorzien is van het MENGAL-Orient etiket. Het nummer van de koerierdienst staat vermeld op het etiket zodat u een afspraak kunt regelen voor afhaling van het pakket door de koerierdienst.  De verzending gebeurt onder uw verantwoordelijkheid. U zult er dus moeten voor zorgen dat het tapijt degelijk is verpakt zodat het in zijn oorspronkelijke staat aan ons wordt terugbezorgd. De retourzending wordt slechts aanvaard nadat wij hebben vastgesteld dat het tapijt in goede staat verkeert. 

Bij aanvaarding van de retourzending betalen wij u terug en maken indien mogelijk gebruik van dezelfde betaalwijze.

 

Garantie

Voor alle producten die door de verkoper worden geleverd geldt een garantie van 1 jaar.

Indien een artikel wordt teruggestuurd wegens een fout die uitvoerig stond vermeld in de beschrijving van het artikel, blijven de transportkosten ten laste van de klant en is er geen terugbetaling mogelijk.

In geval van non-conformiteit van het verkochte product mag dit worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal terugnemen, ruilen of terugbetalen.

Indien de klant zich beroept op de garantie en het blijkt dat het probleem voortvloeit uit een externe beschadiging die niet is gedekt door de garantie, zullen de eventuele herstelkosten ten laste zijn van de klant.

Wij zullen eerst het artikel aan een expertise onderwerpen om uit te maken of het probleem te wijten is aan een productiefout ofwel aan een externe oorzaak. De transportkosten blijven ten laste van de klant wanneer hij zich beroept op de garantie.

Alle klachten, vragen om omruiling of terugbetaling dienen via de post te worden gericht aan MENGAL-Orient, 10 Place Léopold 5000 Namur, BELGIUM binnen de dertig dagen na de levering.

 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u een bestelling plaatst of uzelf registreert als klant, bezorgt u ons persoonlijke gegevens. U erkent en aanvaardt daarbij dat wij deze gegevens registeren en gebruiken om onze opdracht uit te voeren.

MENGAL-Orient maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen. Indien deze gegevens verkeerd, onvolledig of onrechtmatig blijken te zijn, kunt u vragen om ze te verbeteren of te wissen. Gelieve ons in dat geval daarvan op de hoogte te brengen.

 

Bevoegde rechtspraak

In geval van betwisting, is alleen de rechtbank van Namen bevoegd.

 

Contactgegevens

MENGAL-Orient  10, Place Léopold  B-5000 Namur  BELGIUM

Tel. : +32(0)81 230 630  - E-mail : info@mengal-orient.be

Modern, klassiek of prestigieus, het tapijt van uw dromen is te vinden bij Mengal Orient, de echte oosterse tapijten.

Copyright © 2020- 2021 SPRL CLAEYS-MENGAL | Hosted by pepperUP